Μετά από εκατοντάδες φορές που ακούσαμε τον τελευταίο χρόνο για μια νέα κανονικότητα, ένα νέο μοντέλο καταναλωτή που έχει αλλάξει για πάντα αλλά και την νέα οικονομία, ήρθε η ώρα να σπάσουμε τη φούσκα του “υποθετικού πελάτη” ξεκινώντας από την πηγή του κακού.

Την μυωπική αντίληψη του marketer ότι γνωρίζει…

Ζούμε σε μια εποχή που το marketing δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό. Παρόλα αυτά η θέση του CMO (Chief Marketing Officer) παραγκονίζεται καθώς 80% των CEOs δεν εμπιστεύονται ή δεν είναι εντυπωσιασμένοι από τους marketers τους.

Γι’αυτό το λόγο τα 4P της επιχείρησης έχουν αποσχισθεί από το marketing…

Thoughts on the Clarity of Marketing.

As the great Michael Porter once said: “the essence of strategy is choosing what not to do”.

In order to do that, you need to be able to drive informed decisions under a clear process that demystifies assumptions, emotions and myopic views about your…

Οδηγός επιβίωσης Νο. 1: Πώς να χειριστείς σωστά την επιχείρηση σου στο κέντρο της αβεβαιότητας.

Ζούμε σε μια εποχή που η επιχειρηματική δραστηριότητα κατακλύζεται από αβεβαιότητα.

Η οικονομία έχει διαταραχθεί, νέα μοντέλα παρουσιάζονται στο προσκήνιο, γρήγορες αλλαγές χωρίς ευκαιρία για πλαίσιο προγραμματισμού και το μόνο που παραμένει σίγουρο είναι ότι η αβεβαιότητα είναι αναπόφευκτη.

Αγαπητέ marketer, brand manager, επιχειρηματία: Ο καλός καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα…

Από τα πρώτα βήματα μας στη Hivebreed είχαμε ως βασικό πυλώνα την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω διαδραστικής μάθησης όπου μεταφέρουμε την γνώση παγκόσμιων εταιρειών στην καρδιά της κυπριακής οικονομίας.

Αυτό μας έδωσε την δυνατότητα να πιάσουμε γρήγορα τον παλμό των επιχειρήσεων και να προσφέρουμε αξία, μοιράζοντας γνώσεις, εμπειρίες αλλά κυρίως…

Demetris Stefani

Director, Digital Strategist at: www.hivebreed.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store